A Nagyváradi Városi Vasút története

A vonalhálózat története

Az 1980-as évek vonalhálózata

1980-ban létrejön az I.J.T.L. így a Helyi Közszállítási Vállalat ismét különválik a többi közműtől. Ebben az évben Nagyvárad az alábbi villamos vonalakkal rendelkezik, amelyek hossza 67,7 km:

Megfigyelhető, hogy a Szilágyi Dezső utcai vonalat felfüggesztették. Teljesen megszűnt az ingajárat és csak a Vitéz utca - Török Ignác utcai szakasz maradt az egyedüli egyvágányú rész. Ekkor már csak vasvázas kocsik közlekedtek, amelyek pályaterhelése jóval nagyobb volt. A viszonylatok lehetővé tették a város egyes végpontjai közti gyors összeköttetést. Az 1-es és 4-es vonalakra az új Timiş szerelvényeket osztották be, a 2-esen és az 5-ösön általában a Pullmanok jártak, míg a 3-ast a kis I.T.B. kocsik szolgálták ki.

Török Ignác 3

I.T.B. kocsi a Török Ignác utcán az 1980-as években

Őssi 2
Forrás: Karel Benes

Pullman fordul az Őssi vasútállomásnál létesített hurokvágányon az 1980-as években

Nufărul 4
Forrás: Karel Benes

Timiş szerelvények a Nufărul lakótelep szélén elhelyezkedő hurokvágányon az 1980-as években

Olaszi temető 1
Forrás: James Buckley

Timiş villamos a Rogerius felől az Olaszi temető felé halad az 1980-as években

1981 márciusában a Széles utcai vashíd megroggyan. Ez volt az utolsó közúti vashídja Nagyváradnak amely ebben az időben ki volt téve a nehézgépjárművek valamint a villamosok terhelésének. Sem a vasszerkezetet sem a pilléreket nem tartották karban. A márciusi magas vízállás alámosta a jobbpart felőli pillért. A hídon éppen egy villamos haladt át amikor ez a pillér kettétört, a vasszerkezet is eltört valamint elhajlott a híd közepén, a jobbpart felőli pilon pedig balra billent.

Vashíd
Forrás: Darabont József

A megrongálódott vashíd 1981-ben

Decebal híd

Az új betonhíd átadása után 1984-ben

Új hidat kellett építeni és ezalatt a villamosközlekedés szünetelt a Vitéz utcán. Egy ideig még a 3-as vonalon tovább közlekedtek a villamosok visszaállítva a forgalmat a Szilágyi Dezső utcán. Nemsokára viszont a hídépítés miatt meg kellett szűntetni a közlekedést a Török Ignác utca híd utáni szakaszán. Ideiglenesen fenntartották a forgalmat a Szilágyi Dezső utcán két-két egymásnak háttal kapcsolt I.T.B szerelvényt közlekedtetve ingajáratban a színház és a híd között. Az új híd megnyitása után már nem állították vissza a 3-as vonalat. Az I.T.B kocsikat selejtezték és a Szilágyi Dezső utcán 1983-ban megszűntették a villamosközlekedést.

Nagy István - Zsíros Attila - 2016