A Nagyváradi Városi Vasút története

A vonalhálózat története

A lakótelepi vonalak

A Rogerius és Nufărul lakótelepek felépítésével, valamint a nyugati ipartelep nagy gyárainak beindulásával az utasforgalom is megnőtt. Első lépésként 1972-ben az 1-es vonalat hosszabbítják meg a Gyermekkórházig, majd a CFR hídig. Mindkét végponthoz hurokvágányt építenek.

1972-ben a következőképpen alakulnak a vonalak

Új villamosok és új vonalak

1975-ben leállítják a forgalmat az összes ingajáratú vonalon és selejtezik a még használatban levő ekkor már 70 éves favázas kocsikat. Párhuzamosan a selejtezéssel megérkeznek a temesvári villamosgyárból az új nagykapacitású pótkocsis Timiş villamosok, amelyeket az új vonalakra osztanak be. Ezeknek a pályaterhelése sokkal nagyobb volt mint az eddigieké. A Phönix síneket azelőtt csak zúzott kőágyra helyezték 2 méterenként távtartó rudakkal biztosítva az 1435 mm-es nyomtávot. A Timiş szerelvények hamar tönkretették a pályát és városszerte szükségessé vált a felújítása. A síneket betontalpfákra szerelték az egyenes szakaszokon illetve tölgytalpfákra a kanyarokban és a váltókon.

1-es vonal Fő utca
Forrás: James Buckley

Fő utcán haladó Pullman a Kórháznál levő kereszteződés felé halad az 1960-as évek végén

Pullman az 1-es vonalon
Forrás: Hans Oerlemans

Pullman villamos az akkor még tömbházaktól mentes Ostaşilor (Copoşu) úton ay 1970-es években

Fő utca

Timiş szerelvény a Fő utcán nem sokkal a szakasz megszűntetése előtt az 1970-es években

Rogeriusi piac

Az első Timiş fordul vissza az 1-es vonal Rogeriusi piaci végállomásánál

Az új villamosok parkolása és karbantartása szinte lehetetlenné vált a régi Vártéri remízben amely csak 50 villamos befogadására volt képes, ezért 1978-ban megépül az új villamosremíz a Szálka dombon az Atelierilor utcában a Pece patak mellett. Így lehetőség nyílt a Timiş villamosok parkolására és a napi műszaki szemlére, de a javítás és a karbantartás továbbra is a régi remízben zajlott. Az új remíz 1055 m2-en terül el és 70 villamos befogadására alkalmas.

A Szöllős felé vezető régi vágányok felszedésekor új dupla sínpárt vezetnek a Ghillányi út jobb oldalán előbb a Pece patakig. Ez lesz a 4-es vonal, amit 1979-ig kiépítenek a Nufărului utca végéig, ahol hurokvágányt alakítanak ki.

1978-ban a Fő utcát sétáló utcává alakítják, így a Sztaroveszky utcán fektetnek dupla sínpárt.

Nagyvásártér

I.T.B. motorkocsi favázas motorkocsiból átalakított pótkocsival a Ghillányi úton

I.T.B. kocsik a színház mellett

I.T.B. szerelvények a 3-as vonalán a színház melletti kitérőben

Török Ignác utca végi delta

I.T.B. és favázas kocsik a Török Ignác utca végi delta fordítóban

Velencei állomás
Forrás: James Buckley

2-es vonalon közlekedő I.T.B. a Velencei állomástól indul

Nagy István - Zsíros Attila - 2016