A Nagyváradi Városi Vasút története

A vonalhálózat az 1950-es években

A legtöbb vonal időszaka

Egyre nagyobb igény mutatkozott a Rét városrészbe vezető villamos vonal megépítésére. 1948-ban két új vonal épült. A 9-es a Vitéz utcán vezetett végig, áthaladt a Széles utcai vashídon, letért a Széles utcára, innen a Temető utcára fordult rá, amely keresztezte Téglavető utcát, felvezetett a Béke dombra, majd a Nagytemető utcán végighaladva eljutott a Nagyállomásnál található végállomásra. A megállók: Körös utca, Széles utcai vashíd előtt, a híd után, Olaszi temető (kitérő), Sportpálya, Nagyállomás. Ezen a vonalon egy vágány futott végig.

A 8-as vonal a színház Bazár felőli oldalától indulva haladt a Szilágyi Dezső utcán, rátért a Török Ignác utcára, keresztezte a 9-es vonalat a Széles utcai vashídnál és elvezetett egészen Török Ignác utca Téglavető utcai betorkollásába.

Ugyancsak az 1950-es évek elejére elkészül a Biharpüspökibe vezető vonal, amelyet már az 1910-es évektől terveztek és az 1930-as évekbek csak egy rövidebb szakasz valósult meg belőle. Így végre villamossal el lehetett jutni a Nagyállomástól a Biharpüspöki malomig. Érdekesség, hogy itt két viszonylatjelzés volt használatban: a 6-os a Nagyállomástól a Vasúti hídig közlekedett nagyobb járatsűrűséggel, a 11-es pedig szintén a Nagyállomástól járt ki Biharpüspökibe, de a szerelvényeket csak negyedóránként indították.

Visszatérnek a viszonylatok számokkal történő jelölésére. Az 1950-es évek közepére a vonalak száma eléri a maximumot. Ekkor 11 viszonylaton közlekednek szerelvények. A pályahossz 27285 km amiből 6 km-t az iparvágánnyal közösen használnak.

Fő utca EP
Forrás: Hochhauser Ronald

A Fő utcán vonulnak az új, modern Pullmanok

Kishíd 1

Az újjáépült Kishídon halad át az 1-es vonalon közlekedő új Pullman

Szent László tér 4
Forrás: Makai Zoltán

A Szent László téri megállóban találkozik két saját építésű motorkocsi

Kishíd 4

A Kishídon halad a Szent László tér felé a Török Ignác utca felől érkező favázas szerelvény

Nagyállomás 1

Pullman villamos érkezik a Nagyállomás elé még a Bukarest tér átalakítása előtt

Szent László tér
Forrás: Fortepan.hu

Favázas kocsik találkoznak a Szent László téri közlekedési csomópontban

Nagy István - Zsíros Attila - 2016