A Nagyváradi Városi Vasút története

Remizek

Bevezető

A Nagyváradi Gőzmozdonyú Vaspálya társaság tulajdonában volt az akkor még régi medrében csörgedező Pece patak mellett elterülő Sertésvásártéri telek. Az első telephelyet ennek a területnek a keleti oldalán alakították ki. 1882-re felépült a fűtőház, amelyhez víztorony és fordítókorong is társult. Ettől nyugatra két vágány volt lefektetve, amelyek egyesülve a Vámház utca felé vezettek áthaladva a szeszélyesen kanyargó Pecén.

A Villanytelep megépülésével 1903-ban ezt a fűtőházat felszámolták átengedve a terület keleti részét ennek a Nagyvárad fejlődése szempontjából nagyon fontos létesítménynek. Így ugyancsak a Sertésvásártéren kialakítottak egy másik mozdonyszínt, egy öt rendező pályaudvart, hat vágányos villamos kocsiszínt, szolgálati épületeket, anyagraktárt. A bűzös Pecét is elterelték a várostól délre árapasztó csatornát építve neki. Az 1989-ig üzemelő forgalmi telepen karbantartás és főjavítások mellett motorkocsikat, pótkocsikat és villamos mozdonyokat is építettek. A rendező pályaudvarra futottak be a napi 100 vagont is elérő teherszállítmányok, amelyeket a több mint 30 saját iparvágánnyal rendelkező vállalathoz osztottak el. A következőkben bemutatjuk a telep épületeit és az évek során véghezvitt fejlesztéseket is.

remiz udvar

A teleprendező pályaudvar 1985-ben

remiz

A kocsiszín 1985-ben

Varteri kocsiszin
Forrás: Magyar Országos Levéltár

A Vártéri kocsiszín helyszínrajza dél felé tajolva

A telephely épületei

A kocsiszín

A jelenleg is létező épület eredetileg egy csarnokból állt és hat vágánnyal rendelkezett. A baloldali két sínpár alatt szerelőakna is ki volt alakítva. A csarnok háta mögött helyezkedtek el a műhelyek: fényezőműhely, asztalosműhely, esztergaműhely, amiben helyet kapott a kapcsolótábla, a műhely iroda és a szerszámműhely is.

Varteri kocsiszin
Forrás: Magyar Országos Levéltár

A Vártéri kocsiszín rajza

Varteri kocsiszin
Forrás: Magyar Országos Levéltár

A Vártéri kocsiszín alaprajza

Az épületet többször is kibővítették, amint az a fejlesztéseket bemutató alfejezetből is kitűnik.

Kocsijavító műhely

A forgalmi telep egy másik fontos épülete a kocsijavító műhely, ami a kocsiszíntől balra helyezkedett el. Ez a szerelőaknával ellátott két vágánnyal rendelkező épület eredetileg mozdonyszínnek épült, vagyis a teherforgalomra használt gőzmozdonyok fűtőháza volt. Később itt kapott helyet az egyik egyenirányító állomás is.

Mozdonyszin
Forrás: Magyar Országos Levéltár

A mozdonyszín rajza, amely kocsijavító műhely, majd egyenirányító állomásként is üzemelt

Mozdonyszin
Forrás: Magyar Országos Levéltár

A mozdomnyszín rajza az 1940-es évekből

Mozdonyszin
Forrás: Magyar Országos Levéltár

A mozdonyszín rajza, amely kocsijavító műhely, majd egyenirányító állomásként is üzemelt

Mozdonyszin

Az egyenirányító állomás 1990-ben a telephely felszámolásakor

Mozdonyszin

1990-ben

Mozdonyszin

2012-ben

A forgalmi telep épületei

Varteri kocsiszin
Forrás: Magyar Országos Levéltár

A Vártéri kocsiszín rajza az egyes műhelyekkel

I. Központi telep
 1. Üzletigazgatósági épület
 2. Igazgatósági laképület
 3. Őrbódé
 4. Pályafenntartási raktár
 5. Szerszámosbódé
 6. Homokraktár
 7. Mérlegház
 8. Teherkocsi javító szín és kovácsműhely
 9. Műhelyépület, 9a. Heggesztőszín
 10. Kocsiszín
 11. Anyagszertár
 12. Autógarázs
 13. Deszkaraktár
 14. Benzinkút
 15. Őrbódé
 16. Kocsimesteri lak
 17. Légoltalmi óvóhely
II. Egyéb üzemi épületek
 1. Nagyvárad-vásártér állomás és raktár
 2. MÁV állomás előtti váróterem
 3. Szt László téri váróterem
 4. Rulikovszki úti váróterem
 5. Nagyvárad-velencei vizsgáló lakatos bódé
III. Nyugdíjintézeti házak
 1. I. pavilon
 2. II. pavilon
 3. III. pavilon
 4. IV. pavilon
IV. Pályaőri lakás az Őssi telepen
 1. Pályaőri lakóépület
 2. Pályaszín
 3. Disznóól
 4. Árnyékszék

Teleprendező pályaudvar Vártér 2. épületei

I. Igazgatósági épületekÉpült 1905tégla (pince, földszint, 1 emelet)terület 321 m2.
II. Igazgatói lakások Épült 1922tégla (pince, földszint, 1 emelet)terület 196 m2.
III. Kocsimesteri lakás Épült 1904tégla (pince, földszint)terület 81 m2.
IV. Szertári épület - emeleten két lakással Épült 1910tégla (pince, földszint, 1 emelet)terület 180 m2.
V. Garázs épület Épült 1927 tégla (pince, földszint)terület 380 m2.
VI. Pályafenntartási raktár Épült 1940tégla (földszint)terület 20 m2.
VII. Portásbódé Épült 1928tégla (földszint)terület 6 m2.
VIII. Homok szárító szín Épült 1940tégla (földszint)terület 15 m2.
IX. Hídmérleg ház Épült 1925tégla (földszint)terület 22 m2.
X. Benzinkút Épült 1927vasvázas és lemezfalas épületterület 6 m2.
XI. Beton légvédelmi pince Épült 1924, átalakítva 1939vasbeton épületterülete 92 m2.
XII. Kocsiszín Épült 1905-1906tégla épület, füldszintesterülete 1512 m2.
XII.a. Kocsijavító és kovácsműhely Épült 1905tégla (földszint)területe 300 m2.
XII.b. Műhelyek Épült 1905tégla (földszint)területe 628 m2
Varteri kocsiszin
Forrás: Magyar Országos Levéltár

Az állomás épület, egyben a Nagyváradi Városi Vasúr irodaépületének rajza

Varteri kocsiszin

Az állomás épület felszámolása után 1991-ben

Varteri kocsiszin
Forrás: Magyar Országos Levéltár

A Vártéri kocsiszín rajza az egyes műhelyekkel

Varteri kocsiszin
Forrás: Magyar Országos Levéltár

Az igazgatósági épület rajza

Varteri kocsiszin
Forrás: Magyar Országos Levéltár

A Városi Vasút egyes épületeinek rajzai

Varteri kocsiszin
Forrás: Magyar Országos Levéltár

Az anyagszertár épületének rajza

Varteri kocsiszin
Forrás: Magyar Országos Levéltár

Az autógarázs épületének rajza

Fejlesztések

Beruházások az 1920-1940 időszakban

Szerelőműhely

A vasúttársaság a román közlekedésügyi minisztérium 1925.04.10.-én kelt 06461. sz. engedélyokirata alapján ugyanazon az évben szerelőműhelyt épített a telepén. Erre a célra 1925.04.1.-én 266.594 pengő alaptőkét engedélyeztek

Autóbuszgarázs építése

A román közlekedésügyi minisztérium 1927.05.30.-án kelt 7373. sz. engedélyokiratának alapján a vasúttársaság autóbuszgarázst épített. A garázs a vasút telepén épült meg, az autóbuszforgalom megszűntetése óta a vasút üzemi céljaira szolgál. A 2.500.000lej (33.612 pengő) alaptőkeemelést 1927.05.21.-én hagyták jóvá.

Fordítókorong létesítése

A vasúttársaság 1933-ban villamos kocsik és mozdonyok egyenletes igénybevételének érdekében telepén egy fordítókorongot létesített.

Telepőrház építése

A vasúttársaság az 1928. évben telepén egy őrházat létesített. Az építési költség 1261 pengő volt.

Várócsarnokok

Eredetileg a megállóhelyek nem voltak várócsarnokkal ellátva. A Szent László téren az első várócsarnok 1928-ban lett készen, ami fából épült. 1939-ben vasszerkezetű, üvegezett várócsarnok épült, az előbbit pedig áthelyezték a Rulikovszky úti végállomáshoz. 1938-ban a MÁV p.u. előtt is létesült üvegezett várócsarnok. Az üvegezett várócsarnokok egyenkénti értéke 4000 pengő, a fa várócsarnok 1000 pengő értékűnek lett megállapítva.

Munkásfürdő és mosdó létesítése

A vasúttársaság a munkások számára a meglevő műhelyépületben 1938-ban egy mosdót majd 1939-ben egy fürdőt létesített.

Pályafenntartási raktár építése

A pályafenntartási anyagok és szerszámok tárolására 1939-ben egy raktárt építettek. A 2954.30 pengő költséget építési tőke terhére számolták el, mivel a román hatóságok nem engedélyeztek alaptőkeemelést erre a célra.

Benzinkút létesítése

Az autóbuszforgalom bevezetése miatt vált szükségessé egy benzinkút létesítése, azonban erre a román hatóságok már nem engedélyeztek alaptőkét. Az 5541 pengő költséget az építési tőke terhére számolták el.

Kocsiszín tetejének horgonyzott bádoglemezzel való borítása

A tető eredetileg kátránypapír borítású volt, amit a 1935-1940 években horgonyzott bádoglemezzel helyettesítettek 1385 négyzetméteren, 26.315 pengő értékben.

1 drb Ajax kalapács beszerzése

A R.K.M. (továbbiakban Román Közlekedési Minisztérium) 741/1922 számú engedélyokirata alapján egy Ajax kalapácsot szerzett be 71638 lej értékben (6.020 pengő)

Egy hegesztőkészülék beszerzése

A R.K.M. 1925.04.10-én 6461/szám alatt engedélyezett egy drb villamos hegesztő berendezés beszerzését a bécsi Elin cégtől 220.800 lej (5800 pengő) értékben.

Munkagépek beszerzése

A R.K.M. 1929.08.21-én kelt 11.351 sz. engedélyokirata alapján a vasúttársaság beszerzett 1 drb. 2 m csúcstávolságú esztergapadot 1 drb marógépet 242.000 lej (8350 pengő) értékben.

Vágányhídmérleg beszerzése

R.K.M. 1924.07.18-án kelt 12.962 sz. engedélye alapján engedélyezte egy vágányhídmérleg beszerzését. Schember-rendszerű, vágánymegszakítás nélküli, villanymotoros meghajtású. Költésg 17.171 pengő

Szénraktár építése

Ez óvóhelyként is szolgálhat 1924-ben. Költség 10.725 pengő.

Vízvezeték hálózat kicserélése

A román nemzetvédelmi minisztérium intézkedése folytán a vasúttársaság elavult nyomócsőhálózatát az 1940. évben teljesen megújította, a régi 60 mm átmérőjű nyomócsőhálózat helyett 80 mm átmérőjű csöveket alkalmazott a megfelelő szelvényekkel. A munka 235.341.60 lejbe (8.060 pengő) került.

Új darabáruraktár létesítésének terve a Nagyvásártéren

Várható forgalom Nagyvárad MÁV állomás fel- és leadási teher-darabáru forgalma napi 20 vagonra, vagyis évi 7300 vagonra, súlyban kifejezve 73000 tonnára tehető. Az 1914. évből származó feljegyzések szerint Nagyvárad darabáruforgalma 1913. év folyamán mintegy 108000t volt, amelyből 70000 t esett feladásra, 38000 t a leadásra. Az új darabáruraktár átlagos forgalma 300 munkanap figyelembevételével 81,1 t, tételenként 0.4 t-val számítva 205 tétel.
Jövedelmezőség
Bevételek 211.993 pengő
Kiadások 190.136 pengő
1943.07.23

Építkezések Nagyvárad Magyarországhoz való visszacsatolása idején

Egy 1943-as keltezésű kötvény említést tesz arról, hogy a kocsiszín bal oldalán egy téli szerelőműhelynek az építését kezdték meg, melynek építési költsége 50.000 pengőt tett ki.
Egy 1944.03.25-én kelt jelentésből megtudhatjuk, milyen építkezések voltak a központi telepen:
„Folyamatban levő építkezések
1. A kocsiszínbővítésből hátra van még 2 drb. már rendelkezésre álló modell-vasablak behelyezése, az újonnan épült rész vakolása, valamint az elhelyezett tartó gerendák mellett néhány tégla behelyezése és az ideiglenesen bekötött felső vezeték részére a rózsák elhelyezése és az ezekre való kihúzása.
2. A téli javítóműhely falai már fel vannak húzva, a tisztító akna két oldalfala ki van téglázva és cca. 40 m hosszban a tisztító aknában összegyülemlő víz levezetését célzó csatorna már be van kötve a főcsatornába. Beszereztek a helyi villamos művektől 3 drb. nagy modell-vas ablakot, amelyek kétfelé vágva kerülnek be a téli javítóműhely /kocsi javítómúhely/ új 6 ablakaként. A tető építésbe április 1 után kezdenek.
A kocsijavító műhelyez vezető vágányt még nem építették meg. A régi lakatosműhely satupadjait az új kocsijavító műhelyben helyezik el, így a lakatosok télen fűtött helysigben fognak dolgozni.”

A telephely felszámolása

Az 1980-as évek elején a városrendezési terv a Vártéri nagypiac a kocsiszín területére való áthelyezését határozta el. Ez egyben a Pece patak árapasztó csatornája melletti Szálka dombi telephely kiépítését is jelentette. Eddig ugyanis a Szálka dombi nyitott remízben csak a Timiş villamosok tárolására szolgált.

1988-tól elkezdődik a régi remíz fokozatos felszámolása, amely 1990-ig tartott. Szerencsére épületei nagy részét megtartották és jelenleg a Nagypiac különféle egységei kaptak helyet bennük.

Varteri kocsiszin

A kocsiszín piac csarnokká alakítása 1990-ben

Varteri kocsiszin

Ma már mindenki csak a Vártéri nagypiac csarnokaként ismeri az egykori kocsiszínt

Varteri kocsiszin

Az 1944-ben épült új kocsijavító műhely, téli remíz

Varteri kocsiszin

Az egykori kovácsműhely, tőle jobbra a forgóváz javító műhely

Varteri kocsiszin

Az egykori étkezde

Varteri kocsiszin

A valamikori kúltúrterem

Nagy István - Zsíros Attila - 2016