A Nagyváradi Városi Vasút története

Városi vasúti teherszállítás

Előzmények

A XIX. Század második felében Nagyvárad ipara nagy lendülettel fejlődött. Köszönhető volt ez részben a kedvező földrajzi fekvésének, a kiegyezés utáni általános gazdasági fejlődésnek – iparosodásnak és nem utolsósorban a lakosságnak. A jelentős lélekszámú zsidóság pezsgő kereskedelmi életről, fejlett iparról és kultúráról gondoskodott. A kis üzemek, vállalkozások hamar komoly ipari létesítményekké váltak. Nagyon kiterjedt volt a malomipar és a szeszgyártás. Várad Velence és Váralja ekkor vált Nagyvárad ipari központjává. Amikor eléri a vasút a várost, sajnos elég kedvezőtlenül választják meg a pályaudvar helyét. A váradi dombok nem engednek teret a főpályaudvar terjeszkedésének. Amikor megépül a Nagyvárad – Kolozsvár szárnyvonal, még inkább fontossá válik egy teher és rendező pályaudvar megépítése. Erre a legmegfelelőbb hely Várad-Velence. Ide csatlakozik majd az iparvágány amely normál (1435 mm) nyomtávon közvetlenül lehetővé teszi a MÁV tehervagonok közvetlen, átrakodás nélküli továbbítását az ipari létesítményekhez.

Mind a közúti vasúti személyszállítás, mind a teherszállítás megoldása egyre fontosabbá válik a város rohamos fejlődésének következtében. A helyi sajtó 1868-ban közölte először a lóvonatú vasút tervét, ami viszont soha sem valósult meg. „A vonal a vasúti indóházból indulna ki, és az országúton jönne a Korda-féle ház szegletéig, hol aztán kétfelé ágaznék: a személyvonal a Fő utcán – Szent László tér – Sas utca – Nagy Piac – Disznóvásártérre épített indóház, beleszaladván itt a teherszállító vonalba, mely az országúton és a Nagyhídon vitetik keresztül. Egyesült vonal: Kolozsvári út – Szőllős – Pece folyó személyvonal a Püspökfürdőbe, a tehervonal pedig a kőbányák, erdők és kőszénbányákba.”

Gőzüzemű tehervontatás

Az első vonal 1882 augusztus 28-án nyílik meg, amelyen gőzüzemű tehervontatás biztosítja az áruszállítást. A vállalkozást időközben a Magyar Ált. Földhitelintézet Rt. vette át „Nagyváradi Gőzmozdonyú Közúti Vaspálya” elnevezéssel. Ez a vonal a Várad-Velence állomástól a Kolozsvári utcán, Templom téren, Sütő utcán, Vásártéren és Pecehídon át, majd a Vámház utcán vezetett végig. A teljes vonalhossz 5,3 km volt. A vontatási feladatokat két Krauss gyártmányú közúti vasúti gőzmozdony látta el.

Ezt a vonalat felhasználva 1896 június 28-án megindul a személyforgalom a Nagyvásártértől Várad-Velencén át a Püspökfürdőbe valamint a Félixfürdőbe MÁV-tól bérelt személykocsikkal. Ez a viszonylat azonban csak a nyári hónapokban üzemelt.

Az első vonalat 1900 januárjában követte a második, ez a Sertésvásártértől kiágazóan a Zöldfa utcán vezetett végig. Ehhez a szárnyvonalhoz csatlakozott a Nagypiactéren levő Áruraktár is. Ekkor a teljes vonalhossz 6,7 km-re növekedett. A Sertésvásártér mellet pedig, ahol a „Nagyváradi Gőzmozdonyú Közúti Vaspálya” társaságnak volt telke, kialakítottak egy rendező pályaudvart. Az új vonalra a cég egy kétcsatlós gőzmozdonyt szerzett be ugyancsak a müncheni Krauss gyártól. A tulajdonos – több változtatás után a Magyar Vasútforgalmi Rt. lett, mely Debrecenben is a helyi forgalom lebonyolítója volt.

Az iparvágányhoz 1901-ben többek között a következő vállalatoknak volt csatlakozása: Adria gőzhengermalom, Emília gőzhengermalom, László és Hunyadi gőzhengermalmok, (Knapp Ferenc téglagyár), Berger Dániel szeszgyár, Léderer és Kálmán szeszgyár, Moskovits Mór szeszgyár, Moskovits Adolf és fiai szeszgyár, Áruraktár.

Villamos tehervontatás

A város utcáin zakatoló, tehervagonokat vontató gőzmozdony nem volt túlságosan szerencsés megoldás az áruk továbbítására. Ebben az időben a villamos mozdony korszerű és viszonylag olcsó szállítóeszköznek számított. A város személyszállítását majdnem kizárólag bérkocsik bonyolították le. Ennek a rohamosan fejlődő városnak egyre inkább szüksége lett egy hatékony tömegközlekedési eszközre. Várad ebben az időben mindig az új megoldásokat kereste és Budapesthez mérte magát. A ló és gőzvontatás már idejétmúlt volt. Egyértelmű volt, hogyha megépül a villamosmű akkor a városi személy és teherszállításra csakis a modern villamos üzem lehet a jó megoldás. Részben a gazdaságos villamos üzemű teherszállítás igénye tette sürgőssé a villamosközlekedés létrehozását. Bár voltak ellenzői is a villamosításnak, így egyes helyi képviselők meg voltak győződve arról, hogy egy villamos mozdony nem képes vontatni 3-4 vagont sem.

1905-ben végre hozzákezdenek kiépíteni a villamos vonalakat és ezzel egy időben villamosítják a Várad Velence – Kolozsvári út - Templom tér - Sütő utca útvonalon végighaladó iparvágányt és bekötővágányokat is. Ekkor a „Nagyváradi Gőzmozdonyú Közúti Vaspálya” társaság is megváltoztatja nevét „Nagyváradi Városi Vasút”-ra. A II. Világháború előtt az iparvágány 24 vállalatot szolgált ki, mely magyarországi viszonylatban is nagyon jelentős volt. Az egyik legjelentősebb vállalat, melyet kiszolgált éppen a villamosmű volt. Emellett még a Dr. Váradi Zsigmond utcán (Kogălniceanu utcán) egy rakodó rámpa is rendelkezésre állt azon vállalatok számara amelyek nem rendelkeztek saját bekötővágánnyal. A Moskovits Mór szeszgyár udvarán valamint a Vámház utcán a László és Hunyadi malomhoz közel vagonfordító is ki volt építve, a Nagyvásártér közepén pedig vagonmázsáló állt.

A villamosközlekedés osztozott a tehervontatással a Várad Velence – Templom tér szakaszon ami nem túl szerencsés megoldás volt. Az eredeti szabályzat szerint csak éjszaka lehetett volna tehervontatást végezni de ezt később nem alkalmazták, így napközben sokszor megzavarta a villamosközlekedést. Vontatás idején a tehervonatnak volt elsőbbsége, amely menetiránnyal szemben is közlekedett. Ilyenkor a villamos a megállóban várakozott az utazóközönség türelmét próbára téve. Ez az állapot a Várad-Velence – Templomtér szakaszon egészen 1994-ig megmaradt.

A villamosított iparvágányon 1906 augusztus 1-én állt szolgálatba két kis méretű Siemens (SSW) villamos mozdony.

Tehervágány hálózat fejlődése a II. Világháború végéig

A 1925-ben tovább bővítik az iparvágányt. A Vámház utcai vonalat meghosszabbítják egészen az Őssi vasútállomásig, útvonala pedig Vámház utca, Rhédey kert, Vitéz utca, Keszthely utca (Marha Vásártér mellett) egészen az Őssi vasútállomásig. A Vitéz utcán is kialakítanak egy rakodó rámpát.

Ezzel a vonallal összeköttetésbe került nem csak fővonalon, hanem az iparvágányon keresztül is a két pályaudvar, vagyis a Várad-Velencei és az Őssi. Ennek a vonalnak a Rhédey kert – Őssi vasútállomás szakaszán villamos is közlekedett.

1933-ban mozdony és vagon-fordító hidat szerelnek be. 1935-ben 30 tonnás vasúti mérleget szerelnek a vállalat udvarára és mint “Gara Obor” vasútállomás néven jelenik meg az akkori vasúti menetrendben. 1942-ben meghosszabbítják a Ghillányi utcai villamosvonalat a Várad-Szőlősi sörgyárig. Ezzel a sörgyár is csatlakozik a villamosított iparvágányhoz. Ezt a szakaszt is a villamosokkal közösen használták.

A tehervágány hálózat fokozatos felszámolása

A Decebal utcán 1954-ben még meghosszabbítják a rakodó rámpát.

A ’70-es évekre a tehergépkocsik száma nagymértékben megnőtt. Olcsóbb és rugalmasabb szállítási forma volt mint a vasút. A város utcáin dübörgő szerelvények és villamosközlekedés akadályozása mind az iparvágány megszűntetése mellett szólt. ’72-ben az Înfrăţirea szerszámgépgyár terjeszkedése miatt megszűntetik az összeköttetést az Őssi állomással. A Barcăului utcai szakaszt, mely összeköttetést biztosította az Őssi Vasútállomással, kizárólag az Înfrăţirea gyár használja ezentúl és csak Diesel vagy gőz üzemű vontatást alkalmaznak.

A Sucevei utcai szakasz fokozatosan kezdi elveszteni jelentőségét. A régi gyárakból lerakatok vagy raktárak lesznek. Nagyvárad ipartelepe áthelyeződik az észak-nyugati városrészbe. Ahol az új iparvágányokon Diesel mozdonyokat használnak. A hetvenes évek végére felszámolják a Sucevei utcai szakaszt. A sörgyár is közvetlen csatlakozást kap a Várad-Velencei vasútállomással. A Vár melletti remíz udvarán levő rendező pályaudvar is elveszti szerepét. Ide kerül a közlekedési vállalat selejtsora.

Az iparvágányból mégis megmarad a legrégebbi szakasz, vagyis a Várad-Velence – Vár melletti remíz vonal. Ez nagy valószínűséggel az energiaválságnak is betudható, tehát a villamos üzemű tehervontatás gazdaságossá vált megint a '80-as években. Ez a vágány az utolsó időszakban a következő vállalatokat szolgálta ki: Congips cementgyár, Victoria szesz és élesztőgyár, Răsăritul malom, Vinalcool és az Avântul konzervgyár.

1989-es változások után az iparvágány által kiszolgált vállalatok forgalma is megcsappan. A szállításra egyre inkább tehergépkocsikat alkalmaznak.1992 után már csak a Várad-Velence – szeszgyár szakaszt használják. ’94-ben a csatornázási munkálatok elérik a Kolozsvári utat. Leállítják és felszámolják a Kolozsvári úti villamos vonalat és ezzel együtt a villamosított iparvágányt is. A csatornázási munkák befejeztével visszaállították a Várad-Velence - Szeszgyár szakaszt Congips cementgyár leágazással ami már csak diesel üzemű vontatással üzemelt. A szeszgyár felszámolása után nagy ritkán még egy-két szerelvény befutott a cementgyár udvarára. A síneket 2009-ben szedték fel ezen a szakaszon.

Nagy István - Zsíros Attila - 2012